Zaregistrovat do Novinek e-mailem

 

Kontakt
 

Líbí se Vám tento web? Podpořte ho kliknutím na tlačítko:

Průzkumy eshopů, výhody a nevýhody eshopu, bezpečnost eshopů, reklama pro eshop


 


 

Internet

 

Internet odstartoval revoluci ve světě počítačů. S nástupem internetu se ale objevili i nová bezpečnostní rizika. V čase velkých sálových počítačů byla bezpečnost, včetně souvisejících kontrolních mechanismů, centralizována a jasně definována. S nástupem personálních počítačů, lokálních a globálních počítačových sítí, se však filozofie počítačové bezpečnosti podstatně změnila. Decentralizace bezpečnosti způsobila diametrálně odlišné bezpečnostní problémy jako i potřeby nových bezpečnostních mechanismů, služeb a aplikací. Nástup internetu pouze dokončil podstatnou změnu bezpečnostní paradigmy.

 

Internet v současnosti tvoří přibližně 30 000 000 propojených počítačů. O počtě uživatelů je možné pouze polemizovat, protože noví uživatelé se připájejí prakticky každou minutu. Přibližné odhady mluví o čísle 100 000 000. Takový uživatelský potenciál představuje vážnou bezpečnostní hrozbu, protože s rastem uživatelů raste i počet osob, které prostředníctvím internetu vykonávají různé ilegální aktivity. Oblast hrozby je širokospektrální, od průmyselné špionáže, nekalé obchodné soutěže, ilegálního transferu technologií až po zvědavé studenty s kupou volného času.

 

Naproti problémům souvisejícím s bezpečným využívaním internetu je v současné komerční i akademické sféře přístup na internet v podstatě nevyhnutností. Internet je velmi důležitým komunikačním médiem, které již není možné nadále ignorovat.

 

 

Bezpečnost internetu

 

Internet není vlastnictvím žiadné organizace. To znamená, že zodpovědnost za jeho bezpečnost spočívá na všech jeho uživatelech, kteří mají zájem o bezpečné využívání služeb. Neexistuje žádná konkrétní organizace, která by nesla odpovědnost za správu a řešení bezpečnosti internetu jako celku. Samozřejmě, vývoj a směřování bezpečnosti internete jsou však koordinovány. Příkladem je například vývoj nové generace komunikačního protokolu IP používaného v internetu (tzv. IPv6). Verze IPv6 poskytne bezpečnostní mechanismy, které je potřeba v současnosti implementovat dodatečnými aplikacemi.

 

Názory na úroveň rizika připojení podnikových sítí na internet se různí. Na jedné straně se tvrdí, že připojení nepředstavuje žádné riziko, resp. žádné podstatné riziko. Protipólem jsou tvrzení, že internet představuje nebezpečné prostředí a ti, co ho využívají dříve nebo později narazí na vážné potíže (přístup hraničící s paranojí). V skutečnosti na vážné problémy narážejí právě ty subjekty, které si jednodušeo neuvědomují, nebo ignorujú bezpečnostní rizika internetu a nedokážou zabezpečit své systémy. Některá rizika nesouvisí pouze s internetem. Bezpečnostné "díry" mohou být zneužity stejně prostřednictvím modemu, legálním interním uživatelem a pod. Připojení systémů na internet nemění úplně rizika, ale poskytuje další možnost zneužití existujících bezpečnostních slabin.